tr
BIBLIOGRAPHY


1- Z.Derin-A.Batmaz, "Bornova-Kemalpaşa (İzmir) Arkeolojik Envanteri", TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 2004/2 ( 2005), 75-100.

2- Z.Derin; "Yeşilova Höyüğü Kurtarma Kazısı - 2005", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler , Mayıs 2006, 22, 40-41.

3- Z.Derin; "İzmir’in ve Ege’nin erken tarihine yepyeni bir adım: Yeşilova Höyük Kazıları", Bilim ve Ütopya, Kasım 2006 (149), 71-74.

4- Z.Derin; "İzmir'den İki Yeni Prehistorik Yerleşim Yeri: Yassıtepe Höyüğü , Çakallar Tepesi Höyüğü", Arkeoloji Dergisi VII, ( 2006 /1), 1-14.

5- Z.Derin; “Türkiye’de 2006 yılında yapılan araştırma ve Kazılar: Yeşilova Höyüğü ”, TÜBA-AR , 2007 (10), 125-127.

6- Z.Derin; "Yeşilova Höyüğü, Türkiye de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar,Yeni Bulgular", (Yayına Hazırlayanlar M.Özdoğan-N.Başgelen) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007,377-384.

7- Z.Derin; "İzmir Yeşilova Höyüğü, Doğudan Yükselen Işık - Anadolu Arkeolojisine Katkılar". Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağan Kitabı İstanbul 2008, 217-230.

8- Z.Derin; "Neolithic Shellfish Gathering at Yeşilova : An Ethnoarchaeological View, Ethnoarchaeological Investigations in Rular Anatolia" , Vol.4, Ed.By T.Takaoğlu, İstanbul 2008 ,45-57.

9-Z..Derin; "Yeşilova Höyüğü", Aktüel Arkeoloji, sayı.6 Mayıs 2008 , 50-61.

10-Z.Derin-F.Ay-T.Caymaz, "Izmir’in Prehistorik Yerleşimi-Yeşilova Höyüğü 2005-2006 yılı Çalışmaları", Arkeoloji Dergisi XIII (2009/1)7-58.

11-Z.Derin, The Interpretation of the change and variations observed in the burial customs at the early bronze age in Western Anatolia, Altan Çilingiroğlu’na Armağan, Yukarı Deniz Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu, A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea, (Editörler; H.Sağlamtimur- E.Abay-Z.Derin- A.Ü.Erdem- A.Batmaz- F.Dedeoğlu- M.Erdalkıran- M.B.Baştürk- E.Konakçı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2009 , 257-268.

12-Z.Derin: "Çamurun altındaki geçmiş: Yeşilova Höyüğü" , Egeden 1.1. (2009), 32-35.

13-Z.Derin, "Yeşilova Höyüğü Kazıları ve İzmir’in Tarih Öncesi Dönemi, Körfezde Zaman" , İzmir Araştırmaları Kongresi, 10-11. Aralık.2009, İzmir, (Edit.E.Akçiçek- M.Mutluer- C.Kanat),İzmir, 2010,11-14.

14-Z.Derin, "İzmir-Yeşilova Höyüğü’nde Yeni Bir Eğitim Yöntemi; Zaman Yolculuğu", TÜBA , Kültür Envanteri Dergisi ( 2010-8)263-274.

15- Z.Derin, "İzmir’in Prehistorik Yerleşimi -Yeşilova Höyüğü 2008 Yılı Çalışmaları" , KST 31.1 (2010), 475-491.

16-Z.Derin: "İzmir’in Tarih Öncesi Dönemi ve Yeşilova Höyüğü" , Dr.Eren Çiçek'e Armağan , (Hazırlayan G. Gökçay), İzmir 2010, 57-71.

17-Z.Derin, "Tarih öncesi Dönemde İzmir, İzmirli Olmak Sempozyumu", 24-22 Ekim.2009, İzmir, İzmir 2010, 37-44.

18-Z.Derin, "Yeşilova Höyük, Beginnings - New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwestern Anatolia and the Carpathian Basin", Papers of the International Workshop 8th-9th April 2009, Istanbul, Editor Raiko Krauß, Foschungscluster 1, Leidorf 2011, 95-106.

19-Z.Derin: "İzmir’in Prehistorik Yerleşimi - Yeşilova Höyüğü 2009 Yılı Çalışmaları", KST 32.4 (2011) 315-323.

20-Z.Derin, "İzmir’in Tarih Öncesi Yerleşi Alanı - Yeşilova Höyüğü" , İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, Eylül-Ekim 2011,yıl.3, sayı 13, (Tr/İng ) 112-120.

21-Z.Derin: "Kaybolmayan İzler, Uygarlığın Hamurundaki Kadın Eli, Yeşilova Höyük'te 8 bin 500 yıllık Parmak İzi" , Aktüel Arkeoloji ,24 (2011) , 26-27.

22-Z.Derin: "İzmir’in Prehistorik Yerleşimi - Yeşilova Höyüğü" Ege Üniversitesi Arkeolojik Kazıları , İzmir 2012, 170-180.

23-Z.Derin, "Yeşilova Höyük" , Actual Archaeology Magazine , Anatolia, ,2 (2012) , 108-120.

24-D.Erşen, "Yeşilova Höyüğü, Ödüllü Neolitik Köye gitmek ister misiniz?", Milliyet Sanat ,Şubat (2012), 30-31.

25-Ekdal E, Ege A, Karalı T, Derin Z, "Luminescence Dating Studies of Yesilova Hoyuk ", Geochronometria, 2012, DOI: 10.2478/ s13386-012-0013-5

26-Z.Derin: "İzmir’in Prehistorik Yerleşimi, Yeşilova Höyüğü 2010 Yılı Kazı Çalışmaları" ,KST 33/2 (2012), 39-56.

27.Z.Derin: “İzmir’in Tarihi Yeşilova’da Başlar”, Kent Dergisi , Bornova , Eylül 2012:1, 21-33.

28- Z.Derin; Yeşilova Höyüğü Neolithic in Turkey, New Excavations, New Discoveries. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2012.

29-Z.Derin; “Anadolu Parsından İzler”, Arkeo Atlas, Aralık 2012, 54.

30.Z.Derin: “Kentin Merkezinde Arkeoloji Vahası”, Kent Dergisi , Bornova , Aralık 2012:2, 32-35.

31.Z.Derin: “Yeşilova Höyüğü’deki Jeo-Arkeolojik Çalışmalar ve Arkeolojik Sonuçları”, Profesör Doktor İlhan Kayan'a Armağan, İzmir 2013, 577-586.

Z.Derin - T.Caymaz: “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi, Yeşilova Höyüğü 2011 Yılı Kazı Çalışmaları”, KST 34.1 (2013), 119-142.

33- Z.Derin: “Neolitik Dönemden Gizemli Bir Canlıya Ait İzler”, Kent Dergisi , Bornova , Mart 2013:3, 22-27.

34- Z.Derin: “Yeşilova Höyüğü”, Kent Dergisi , Bornova , Haziran 2013:4, 40-43.

35- Z.Derin: “Bornova'daki 5 bin yıllık yerleşim: Yassıtepe”, Kent Dergisi , Bornova , Eylül 2013:5, 20-25.

36- Z.Derin: "Geçmişten Geleceğe Büyük Bir Proje:Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi", Aktüel Arkeoloji ,36(2013) , 6.

37- Z.Derin-T.Caymaz: "İzmir’s prehistoric settlement: The Chalcolithic Period of Yeşilova Höyük, Communities in Transition: The Circum-Aegean Area During the 5th and 4 th Millennia BC. Edid.S.Dietz, .Mavridis, Z.Tankosic, T.Takaoglu , Oxford 2017, 490-505.

38- Z.Derin: “İzmir-Yeşilova Höyüğü Neolitik Mühürleri”, Veli Sevin’e Armağan, (Edit.Aynur Özfırat), Ege Yayınları, İstanbul 2014, 305-312.

39- Z.Derin -T.Caymaz: “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi, Yeşilova Höyüğü 2012 Yılı Kazı Çalışmaları”, KST 35.1 (2014).419-433

40- Z.Derin: “8 bin yıldır Kente Bereket Veren Bir Tanrıça ”, Kent Dergisi, Bornova, Eylül 2014:7, 32-35.

41- Z.Derin, “İzmir’in turizme açılan yeni kapısı: Tarih Öncesi Yaşam Müzesi- İzmir’s New Gateway to Tourism Prehistoric Life Museum”, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, Eylül-Ekim 2014,( Tr/İng ) , 40-46.

42-Z.Derin-T.Caymaz-G.Sümer, "İzmir'in Prehistorik Yerleşim Alanı, Yeşilova Höyüğü 2013 Yılı Çalışmaları" KST 36.2, 2015,447-466.

43- Z.Derin-T.Caymaz-G.Sümer, "İzmir'in Prehistorik Yerleşim Alanı, Yeşilova Höyüğü 2013 Yılı Çalışmaları" KST 36.2, 2015,447-466.

44- Z.Derin, "Arkeoloji, sanat, kültür ve tarihin merkezi, Kent Dergisi", Bornova, Temmuz 2015:10, 30-33.

45- Z.Derin,"Tarih Öncesi Dönemde Bornova",I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, 5-6 Kasım 2014, İzmir 2015, 249-262.

46- Z.Derin , T.Caymaz, G. Eroğlu, İzmir Yeşilova Höyüğü 2014 Yılı Çalışmaları, KST 37.1, 2016 159-174.

47- Z.Derin, Yeni Keşifler Yeni Buluntuları, Kent Dergisi Bornova (15)2016, 64-67.

48- Z.Derin, G.Eroğlu, A.Erden, M.Yurtsever, M.Kızıl, Y.Yıldırım , M.Öztürk, İzmir'in Prehistorik Yerleşim Alanı Yeşilova Höyüğü 2015 Yılı Çalışmaları. KST. 38.2, 2017, 143-160.

49- Z.Derin Zafer , Yeşilova Höyüğü, İzmir'in Prehistorik Yerleşim Alanı, Aktüel Arkeoloji (60)2017, 40-43.

50- Z.Derin, Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi , Bornova (16) 2017, 58-65.

51- Z.Derin, The Prehistorik Settlement of Izmir: Yeşilova Höyüğü , Geçmişten Günümüze İzmir. From Past to Present, Editör: M. Espagne, R.G. Gürtekin Demir, S. Verge, P. Aydemir, İzmir, 2017,221-240.

52- Z.Derin, İzmir'in 8500 Yıllık Sakinine İlişkin İzler- Traces of an 8500 Year-old Resident of Izmir Smyrna / İzmir , Kazı ve Araştırmaları II- Smyrna / Izmir Excavation and Research II, Editör:B. Yolaçan, G. Şakar, A. Ersoy, İzmir, 2017, 93-100.

53- B.Fındık, Z.Derin, Yeşilova Höyüğü Geç Neolitik Dönem Yontmataş Endüstrisi , Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler, Editör:Adnan Baysal, Ege Yayınları, İstanbul 2018, 212-222.

54- A.Ersoy,C.Tanrıver Z.Derin,,E. İ. Kuyulu. Smirne/Turchia Scoperte Nellla Perla Dell'xxegeo. Archeologia Viva, 1(37) (2018), 8-17.

55- Z.Derin, Tarih Öncesi Dönemden Bir Ayı Heykelciği , Bornova (19) 2018, 18-21.

56- Z.Derin, 8500 yıldır İzmir’in değişmeyen tercihi:Çipura-Midye , Bornova (20) 2019, 28-33.

57- Z.Derin,İzmir’de 5 Bin Yıllık Yerleşim Alanı Yassıtepe’de Yeni Keşifler”, İzmir Kazı ve Araştırmaları III- Smyrna / Izmir Excavation and Research III, (Ed. H.Göncü, A.Ersoy, D.S.Tanrıver), İzmir, 2019, 1-16.

58- Z.Derin, İzmir- Yeşilova Höyüğü 2016-2018 Yılı Çalışmaları. KST. 41.4, 2020, 525-548.

59- Z.Derin, İzmir’in ilk sakinleri:Yeşilova Höyüğü, Arkeoloji, Mitoloji ve İnsan Doğası, (edit.S.Keskiner), Ankara 2019, 80-87.

60- Z.Derin, Yeşilova Höyüğü Bulguları Işığında Ege Bölgesi’nde Neolitik Dönemin Sonu ve Nedenleri, TAS 4, Çöküş ve Dönüşüm Süreçleri (Ed.E.Abay-F.Dedeoğlu), Ege Yayınları İstanbul 2020, 49-62.

61- Z.Derin, İzmir-Yeşilova Höyüğü, İzmir Araştırmaları Dergisi 12 (2020), 1-10.

62- Z.Derin-M.A.Erdem-Ö.Çelik-M.Mamikoğlu, Yassıtepe Höyüğü, İzmir Araştırmaları Dergisi 12 (2020),61-74.

63- Z.Derin, Yeşilova Höyüğü, Bizizmir, 3, 2020, 18-21.

64- Z.Derin, Yeşilova Höyük’te Çocuklar için Kültürel Miras Çalışmaları , Cultural Heritage Studies for Children in Yeşilova Höyük, Çocuklar (0-18) için Kültürel Miras Çalıştayı, Koç Üniversitesi VEKAM,2020, 103-117, 206.

65- Z.Derin, Bornova Yassıtepe Höyüğü 2010-2019 Yılı Çalışmaları, Arkeoloji Dergisi XXV. 2020, 1-42.

66- Z.Derin, İzmir’in Kültürel Değerleri Geçmiş ve Gelecek Birlikteliği: Yeşilova, Geçmişin Peşinde Bir Kent: İzmir, Editörler: O.P.Yapucu, A.Ü.Erdem, A.Erdoğan, İzmir, 2020, 3-10.

67- N.K.Bostancı-Z.Derin,Bornova-Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı Sürtmetaş ve Yontmataş Endüstrisi, Colloquium Anatolicum , 2020/20, 129-150.

OTHER PUBLICATIONS
1-Z.Derin-E.Öner; Ulucak Höyük Kazıları ve Paleo-Coğrafya Araştırmaları 1995 , XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı .I., 27-31 Mayıs 1996, Ankara, Ankara, 1997, 411-439.

2-Z.Derin- T.Özkan; Ulucak Hoyuk Mezarlığı, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, at Kemalpaşa in 3-5/June-1999.İzmir 1999, 113-130.

3-Z.Derin-E.Abay-T.Özkan; Kemalpasa-Ulucak Höyük-1999-2000, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı. I, Ankara 2002, 287-296.

4-Z.Derin-A.Çilingiroğlu; Ulucak Höyük Kazısı-2001, XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı. I, Ankara 2003, 185-194.

5-Z.Derin-A.Cilingiroğlu-E.Abay-H.Sağlamtimur-I.Kayan; Ulucak Höyük: Excavations Conducted Between 1995-2002, Ancient Near Eastern Studies Supplement, 15.2004

6-Z.Derin - A.Çilingiroğlu - M.Taşlıalan, Ulucak Höyük Kazısı-2002, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı. I, Ankara 2004, 239-250.

7-Z.Derin; The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük, (Edited by. Clemens Lichter), International Workshop, May 20th-22nd 2004. How did farming reach Europe ?, Anatolian-European relations from the second half of the 7th through the first half of the 6th millennium cal BC., BYZAS 2, İstanbul 2005 , 85- 94.