tr
RESEARCH


FURTHER RESEARCH ASSOCIATED TO THE EXCAVATION

"2 separate doctoral theses as well as 2 Master’s degrees and 6 project studies are currently being pursued on the finds of the excavation"
Geo-Archaeology Work

Prof.Dr. Ertuğ Öner and Dr.Aylin Kapsız of the Geography Department of Ege University’s Faculty of Letters have conducted an extensive research on the geological structure and on the former seashore lines of Bornova plain. Two spots have been dug at a diameter of 5 centimeters through the burgu boring technique and specimens of earth sections have been brought out.

Dating Work thorough Termo-luminesance

Prof.Dr. Turgay Karalı of Ege University’s Institute of Nuclear Sciences, together with his team, has started work at the excavation site and in the laboratory in order to determine the dates to which the discovered pottery belongs to through thermo-luminescence.


Zooarchaeology :Dr.Gülçin İlgezdi Bertram

Antropology : Dr.Songül Roodenberg Alpaslan.

RESEARCH PROJECTS:

1- İzmir İli Kültür Envanteri Araştırma Projesi I. Bornova –Kemalpaşa . Proje No:2003 EDB 001.
2- Prehistorik Dönemde İzmir’in İlk Yerleşimcileri ve Bulguların Işığında Kökenlerinin Araştırılması. Proje No:2005 EDB 009.
3- İzmir-Yeşilova Höyüğü’nde ele geçen Çakmak Taşı aletler ve hammadde kaynağının araştırılması. Proje No:2007 EDB 008
4-.Prof.Dr.Ertuğ Öner. Bornova Ovası’nın (İzmir) Aluvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü. 2005 EDB (pro.personeli.)
5-.Prof.Dr. Turgay Karalı, Jeolojik ve Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini için Çevresel Radyasyon ve Işıma Tekniklerinin Kullanılması (Tübitak Kariyer Projesi - Proje Personeli).
6- TUSENET-Belediyeler Ortaklık Ağı, Yeşilova Höyüğü Zamana Yolculuk Projesi. Ege Üniversitesi.- Bornova Belediyesi-İsveç Kalmar Müzesi işbirliği(devam ediyor).
7-Yeşilova Höyüğü Neolitik Mimarisinin Dijital Olarak Kaydedilmesi Projesi. Proje No: 2011 EDB.

GRADUATE AND DOCTORATE:

1-Filiz Ay, İzmir Yeşilova Höyüğü Kazıyıcı, Kesici Aletleri ve Çekirdekleri, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2008. (Yüksek Lisans)
2-Elçin (Ekdal) Tekin, Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Örneklerinin Termolüminesans Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, (Danışman : Doç.Dr. Turgay Karalı), İzmir 2009 , (Doktora)
3-Tayfun Caymaz, Yeni Buluntular Işığında Orta Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Kültürü, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2010 (Doktora)

GRADUATION PROJECTS:

1-B.Birinci, Yeşilova Höyüğü Kazılarında Çıkan Neolitik Dönem Kepçe ve Kaşıkları, İzmir-2009
2-S.Çetin, Yeşilova Höyüğü 2005-2006 -Sürtme Taş Endüstrisi, İzmir-2010
3-E.Aytekin, Batı Anadolu Neolitik Dönem Süs Objeleri, İzmir-2010