tr
RESEARCH


FURTHER RESEARCH ASSOCIATED TO THE EXCAVATION

"Doctoral theses as well as Master's degrees and 6 project studies are currently being pursued on the finds of the excavation"
Archaeology Work

Assoc.Doç.Dr. Songül Roodenberg-Alpaslan , Antrapolog, Harvard Medical School, Boston (USA)
Assoc.Doç.Dr.Neyir Kolankaya Bostancı, Prehistorya-Litik, Hacettepe Üni. Ankara.
Dr.Özgür Çizer, Arkeobotani, Tübingen, Almanya.
Prof.Dr.Adnan Baysal, Arkeolog- Dil ve Tarih Coğrafya Fac. Ankara Üniversity , Ankara .
Dr.Ahmet İhsan Aytek, Paleontolog, Mehmet Akif Ersoy Üni. Burdur
Dr.Alp Yener Yavuz,Paleontolog , Mehmet Akif Ersoy Ün.Burdur

Dr.İsmail Tarhan, Arkeometri, Selçuk Üni. Konya
Ar.Gör.Dr. Betül Fındık , Prehistorya- Litik ,Burdur Üni.Burdur.
RESEARCH PROJECTS:

1- İzmir ili Kültür Envanteri Araştırma Projesi I. Bornova -Kemalpaşa . Proje No:2003 EDB 001.
2- Prehistorik Dönemde İzmir'in İlk Yerleşimcileri ve Bulguların Işığında Kökenlerinin Araştırılması. Proje No:2005 EDB 009.
3- İzmir-Yeşilova Höyüğü'nde ele geçen Çakmak Taşı aletler ve hammadde kaynağının araştırılması. Proje No:2007 EDB 008
4-.Prof.Dr.Ertuğ Öner. Bornova Ovası'nın (İzmir) Aluvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü. 2005 EDB (pro.personeli.)
5-.Doç.Dr. Turgay Karalı, Jeolojik ve Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini için Çevresel Radyasyon ve Işıma Tekniklerinin Kullanılması (Tübitak Kariyer Projesi - Proje Personeli).
6- TUSENET-Belediyeler Ortaklık Ağı, Yeşilova Höyüğü Zamana Yolculuk Projesi. Ege Üniversitesi.- Bornova Belediyesi-İsveç Kalmar Müzesi işbirliği(devam ediyor).
7-Yeşilova Höyüğü Neolitik Mimarisinin Dijital Olarak Kaydedilmesi Projesi. Proje No: 2011 EDB.

GRADUATE AND DOCTORATE:

1-Filiz Ay, İzmir Yeşilova Höyüğü Kazıyıcı, Kesici Aletleri ve Çekirdekleri, (Danışman :Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2008. (Yüksek Lisans)
2-Elçin (Ekdal) Tekin, Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Örneklerinin Termolüminesans Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, (Danışman : Doç.Dr. Turgay Karalı), İzmir 2009 , (Doktora)
3-Tayfun Caymaz, Yeni Buluntular Işığında Orta Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Kültürü, (Danışman :Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2010 (Doktora) 4-Filiz Ay Şafak, Yeni Kazıların Işığında Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Orta Tunç Çağ Ölü Gömme Gelenekleri, (Danışman : Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2015 (Doktora) 5-Gülnur Sümer Eroğlu, Neolitik Dönemden Erken Tunç Çağ Sonuna Kadar Batı Anadolu'da İnsan Figürleri ve Çevre Kültürleri ile olan ilişkileri, (Danışman : Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2014 (Doktora) 6-Merve Mamikoğlu, Yassıtepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağında Dokumacılık , (Danışman :Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2019 (Yüksek Lisans)

GRADUATION PROJECTS:

1-B.Birinci, Yeşilova Höyüğü Kazılarında Çıkan Neolitik Dönem Kepçe ve Kaşıkları, İzmir-2009
2-S.Çetin, Yeşilova Höyüğü 2005-2006 -Sürtme Taş Endüstrisi, İzmir-2010
3-E.Aytekin, Batı Anadolu Neolitik Dönem Süs Objeleri, İzmir-2010