en
Kazı ve Araştırmalar


KAZI BİLİM HEYETİ

"Kazı Buluntuları üzerinde yurt içinden ve dışından birçok bilim insanı çalışmaktadır."Doç.Dr. Songül Roodenberg-Alpaslan , Antrapolog, Harvard Medical School, Boston (USA)
Doç.Dr.Neyir Kolankaya Bostancı, Prehistorya-Litik, Hacettepe Üni. Ankara.
Dr.Özgür Çizer, Arkeobotanis, Tübingen, Almanya.
Doç.Dr.Adnan Baysal, Arkeolog- Öğütme taşları, Trakya Üniversitesi , Edirne .
Dr.Öğretim Üyesi Emma Baysal, Arkeolog- Prehistorik takılar, Trakya Üniversitesi, Edirne
Prof.Dr.Turgay Karalı, Termolüminesans, Ege Üni. Nükleer Bilimler Ens.İzmir.
Doç.Dr.Elçin Karalı, Termolüminesans, Ege Üni. Nükleer Bilimler Ens. ,İzmir.

Prof.Dr.Zeynep Yüce, Genetik,DNA, Dokuz Eylül Üni. İzmir.
Prof.Dr.Tanju Kaya, Paleontolog, Ege Üni, İzmir.
Dr.Öğretim Üyesi Serdar Mayda, Paleontolog, Ege Üni, İzmir.
Ar.Gör. Betül Fındık (MA), Prehistorya- Litik ,Burdur Üni.Burdur.
Dr. Lars W. Van den Hoek Ostende, Paleantolog, Leiden Üni. Hollanda.
Ar.Gör.Dr.Hande Bulut , Prehistorya- Kemik alet uzmanı ,Düzce Üniversitesi, Düzce.
ARAŞTIRMA PROJELERİ:

1- İzmir ili Kültür Envanteri Araştırma Projesi I. Bornova -Kemalpaşa . Proje No:2003 EDB 001.
2- Prehistorik Dönemde İzmir'in İlk Yerleşimcileri ve Bulguların Işığında Kökenlerinin Araştırılması. Proje No:2005 EDB 009.
3- İzmir-Yeşilova Höyüğü'nde ele geçen Çakmak Taşı aletler ve hammadde kaynağının araştırılması. Proje No:2007 EDB 008
4-.Prof.Dr.Ertuğ Öner. Bornova Ovası'nın (İzmir) Aluvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü. 2005 EDB (pro.personeli.)
5-.Doç.Dr. Turgay Karalı, Jeolojik ve Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini için Çevresel Radyasyon ve Işıma Tekniklerinin Kullanılması (Tübitak Kariyer Projesi - Proje Personeli).
6- TUSENET-Belediyeler Ortaklık Ağı, Yeşilova Höyüğü Zamana Yolculuk Projesi. Ege Üniversitesi.- Bornova Belediyesi-İsveç Kalmar Müzesi işbirliği(devam ediyor).
7-Yeşilova Höyüğü Neolitik Mimarisinin Dijital Olarak Kaydedilmesi Projesi. Proje No: 2011 EDB.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARI:

1-Filiz Ay, İzmir Yeşilova Höyüğü Kazıyıcı, Kesici Aletleri ve Çekirdekleri, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2008. (Yüksek Lisans)
2-Elçn (Ekdal) Tekin, Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Örneklerinin Termolüminesans Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, (Danışman : Doç.Dr. Turgay Karalı), İzmir 2009 , (Doktora)
3-Tayfun Caymaz, Yeni Buluntular Işığında Orta Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Kültürü, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2010 (Doktora)

LİSANS TEZLERİ:

1-B.Birinci, Yeşilova Höyüğü Kazılarında Çıkan Neolitik Dönem Kepçe ve Kaşıkları, İzmir-2009
2-S.Çetin, Yeşilova Höyüğü 2005-2006 -Sürtme Taş Endüstrisi, İzmir-2010
3-E.Aytekin, Batı Anadolu Neolitik Dönem Süs Objeleri, İzmir-2010

DİĞER AKTİVİTELER:

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir.