en
Kazı ve Araştırmalar


KAZIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

"Kazı Buluntuları üzerinde doktora, yüksek lisans, lisans tezleri ve projeler yürütülmektedir"
Jeoarkeoloji Çalışmaları

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden Prof.Dr. Ertuğ Öner , Ar.Gör. Dr.Aylin Kapsız ile ekibi Bornova ovasının Jeolojik yapısı ve kıyı çizgisi ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Özellikle kazı alanında yapılan sondajların, kalın alüvyon altındaki yerleşimin yayılımını ve kültür katlarının kalınlığını ortaya çıkarması açısından önemi büyüktür. Sondajlardan aldığımız bilgiler ışığında kazı çalışmaları planlanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Termolüminesans ile tarihleme çalışmaları

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nden Prof. Dr. Turgay Karalı ve Doç.Dr.Ä°lçin Karalı çanak çömlek parçaları üzerinden Termolüminesans yöntemiyle tarihlemek için kazı alanında ve laboratuvarda çalışmalar yapmıştır.


Zooarkeolojik çalışmalar Yar.Doç.Dr.Gülçin İlgezdi Bertram tarafından,
Litik çalışmaları Yar.Doc.Dr.Neyir Kolankaya-Bostancı tarafından ve
Antropolojik çalışmalar Dr.Songül Roodenberg Alpaslan tarafından yapılmaktadır.
Prof.Dr.Hadi Özbal (Boğaziçi Üni.) Neolitik keramikler üzerinde süt izlerinin saptanmasına yönelik arkeometrik çalışma,
Prof. Daniel Bradley (İrlanda) Neolitik büyükbaş hayvan kemikleri üzerinde DNA analizleri yapmaktadır.
N.Dilşad Dağtaş, (ODTÜ)Neolitik-ETÇ küçükbaş hayvan kemikleri üzerinde DNA analizleri yapmaktadır.
Dr.Marina Miliç, (Londra) Obsidyen Kaynak Analizlerini yapmaktadır.

Dr.Özgür Çizer(Tübingen) Arkeobotanis.
ARAŞTIRMA PROJELERİ:

1- İzmir İli Kültür Envanteri Araştırma Projesi I. Bornova –Kemalpaşa . Proje No:2003 EDB 001.
2- Prehistorik Dönemde İzmir’in İlk Yerleşimcileri ve Bulguların Işığında Kökenlerinin Araştırılması. Proje No:2005 EDB 009.
3- İzmir-Yeşilova Höyüğü’nde ele geçen Çakmak Taşı aletler ve hammadde kaynağının araştırılması. Proje No:2007 EDB 008
4-.Prof.Dr.Ertuğ Öner. Bornova Ovası’nın (İzmir) Aluvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü. 2005 EDB (pro.personeli.)
5-.Doç.Dr. Turgay Karalı, Jeolojik ve Arkeolojik Örneklerin Yaş Tayini için Çevresel Radyasyon ve Işıma Tekniklerinin Kullanılması (Tübitak Kariyer Projesi - Proje Personeli).
6- TUSENET-Belediyeler Ortaklık Ağı, Yeşilova Höyüğü Zamana Yolculuk Projesi. Ege Üniversitesi.- Bornova Belediyesi-İsveç Kalmar Müzesi işbirliği(devam ediyor).
7-Yeşilova Höyüğü Neolitik Mimarisinin Dijital Olarak Kaydedilmesi Projesi. Proje No: 2011 EDB.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARI:

1-Filiz Ay, İzmir Yeşilova Höyüğü Kazıyıcı, Kesici Aletleri ve Çekirdekleri, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2008. (Yüksek Lisans)
2-Elçin (Ekdal) Tekin, Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Örneklerinin Termolüminesans Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, (Danışman : Doç.Dr. Turgay Karalı), İzmir 2009 , (Doktora)
3-Tayfun Caymaz, Yeni Buluntular Işığında Orta Batı Anadolu Kalkolitik Dönem Kültürü, (Danışman : Yar.Doç.Dr.Zafer Derin), İzmir 2010 (Doktora)

LİSANS TEZLERİ:

1-B.Birinci, Yeşilova Höyüğü Kazılarında Çıkan Neolitik Dönem Kepçe ve Kaşıkları, İzmir-2009
2-S.Çetin, Yeşilova Höyüğü 2005-2006 -Sürtme Taş Endüstrisi, İzmir-2010
3-E.Aytekin, Batı Anadolu Neolitik Dönem Süs Objeleri, İzmir-2010

DİĞER AKTİVİTELER:

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir.